Trženje in prodaja

Poudarki leta 2015

  • Ohranjamo največji tržni delež v vseh segmentih v Sloveniji.
  • Povečali smo zadovoljstvo uporabnikov in izboljšali njihovo uporabniško izkušnjo.
  • Uporabnikom smo ponudili številne prenovljene pakete v fiksnem in mobilnem segmentu. Med uporabniki je najbolj priljubljen Modri paket, ki združuje oba segmenta.
  • Uporabnikom smo s tehnologijo LTE/4G omogočili televizijo, internet in fiksno telefonijo (paket Top Trio Brezžični), ki je primarno namenjen za območja, kjer ni možnosti fiksnega širokopasovnega dostopa. 
  • Prenovili smo osem Telekomovih prodajnih centrov. 

 

Število priključkov v Sloveniji

Št. priključkov

Vir: Poročilo o razvoju trga elektronskih komunikacij za četrto četrtletje 2015, AKOS, februar 2016, SURS, marec 2016.

 

Pregled tržnih deležev v 4. četrtletju 2015 v ključnih segmentih 

fiksni dostop

Vir: Poročilo o razvoju trga elektronskih komunikacij za četrto četrtletje 2015, AKOS februar 2016; interni podatki Telekoma Slovenije.

 

Fiksni širokopasovni dostop

V Sloveniji je bila penetracija fiksnega širokopasovnega dostopa na gospodinjstva v 4. četrtletju 2015 73,3 %. Skupaj je bilo v Sloveniji 574.652 širokopasovnih priključkov (555.838 v enakem obdobju lani), od tega so 86,4 % predstavljali rezidenčni širokopasovni priključki. Telekom Slovenije ohranja najvišji tržni delež, sledita Telemach in T-2. 

Vse večji delež tehnologije FTTH (optična omrežja) in ponudba višjih hitrosti v paketih ponudnikov prispevata k trendu višanja hitrosti. Konec 4. četrtletja 2015 je bilo v Sloveniji že preko 137.000 aktivnih optičnih priključkov ali 23,9 % vseh priključkov. V enem letu se je število optičnih priključkov povečalo za 13 %. Telekom Slovenije je imel ob koncu 4. četrtletja 2015 dobrih 50.000 uporabnikov na priključkih FTTH. 

Deleži fiksnih širokopasovnih tehnologij glede na število priključkov širokopasovnega dostopa do interneta

delež

Vir: Poročilo o razvoju trga elektronskih komunikacij za četrto četrtletje 2015, AKOS, februar 2016.

 

Trg televizije

Penetracija priključkov fiksne televizije v gospodinjstvih je v 4. četrtletju 2015 dosegla 72,4 %. Največji tržni delež ima IP televizija z 48,2 %, sledi ji kabelska televizija, predvsem na račun digitalne kabelske televizije. 

Najvišji, 52,2 %, tržni delež IP-televizije je ohranil Telekom Slovenije, sledita mu T-2 in Amis.

Tržni deleži televizijskih priključkov po tehnologijah

delez tv

Vir: Poročilo o razvoju trga elektronskih komunikacij za četrto četrtletje 2015, AKOS, februar 2016.

 

Trg mobilne telefonije

Število aktivnih uporabnikov mobilne telefonije se je v 4. četrtletju 2015 povečalo za 27.000 glede na enako obdobje leta 2014. Število uporabnikov se povečuje zaradi večje uporabe dvojnih SIM-kartic (SIM2), predvsem zaradi rasti podatkovnih storitev. Penetracija se je povišala na 114 %.

Na trgu mobilne telefonije ima Telekom Slovenije vodilni tržni delež, ki je v 4. četrtletju 2015 znašal 46,4 %. Sledi družba Si.mobil s 30,1 % tržnim deležem. 

Tržni delež Telekoma Slovenije na trgu mobilne telefonije

delež

Vir: Poročilo o razvoju trga elektronskih komunikacij za četrto četrtletje 2015, AKOS, februar 2016

Na trgu mobilnega širokopasovnega dostopa do interneta ima največji tržni delež Telekom Slovenije (43,3 % v 4. četrtletju 2015). Podatkovni promet v 3G in naprednejših omrežjih (LTE/4G) na mobilnem širokopasovnem dostopu raste. Slednji je višji za 72,2 % v primerjavi z istim obdobjem preteklega leta, v primerjavi s tretjim četrtletjem pa za 17,9 %. Tržni delež opravljenega mobilnega prometa Telekoma Slovenije je bil v 4. četrtletju 2015 41,3 %.

Tržni deleži ponudnikov mobilnega širokopasovnega dostopa do interneta

delež

Vir: Poročilo o razvoju trga elektronskih komunikacij za četrto četrtletje 2015, AKOS, februar 2016.

 

Medoperatersko poslovanje (veleprodaja)

Telekom Slovenije vseskozi krepi svojo prisotnost na trgu mednarodnih veleprodajnih storitev v regiji, kar že prinaša tudi pomembno medletno rast prihodkov. Na področju mednarodne govorne telefonije in gostovanja v EU obstaja izrazit trend padanja cen. Zato je ključna strateška usmeritev za dolgoročni razvoj mednarodnega poslovanja osredotočenost na govorne storitve zunaj EU in na podatkovne storitve, kjer cene oz. količine še vedno rastejo.

V prihodnjih letih bo glavni potencial za rast marže na trgu mednarodne veleprodaje predstavljalo Regionalno optično omrežje (ROO). To namreč omogoča najširšo paleto storitev, vključno s funkcionalnostjo MPLS. 

Na slovenskem trgu je večina medoperaterskih storitev regulirana, zato je največji delež prihodkov Telekoma Slovenije iz reguliranih storitev. Priložnosti za rast vidimo predvsem:

  • na področju multimedijskih storitev in vsebin, 
  • pri oddajanju zmogljivosti podatkovnih povezav, 
  • v omogočanju dostopa do odprtih širokopasovnih omrežij in navideznih operaterjev (MVNO).

 

Trgi jugovzhodne Evrope

Na kosovskem trgu je Ipko vodilni ponudnik širokopasovnih povezav in drugi največji ponudnik mobilne telefonije. Po podatkih regulatorja ARKEP je bilo ob koncu leta 2015 na Kosovu 215.788 širokopasovnih priključkov, penetracija na gospodinjstvo je znašala 73,1 % oz. 11,9 priključka na sto prebivalcev. Ipko je imel 46,7 % tržni delež, v primerjavi z letom prej se je ta nekoliko zmanjšal (47,3 % konec leta 2014). V istem obdobju je bilo na Kosovu skoraj 1,8 milijona uporabnikov mobilne telefonije, kar pomeni 97,7 na sto prebivalcev. 

Tržni delež družbe Ipko že nekaj let zapored dosega v tem segmentu povprečno 35 %, hkrati pa mu je v letu 2015 uspelo uspešno obdržati prihodke in dvigniti tržni delež na podlagi mobilnih prihodkov.

Gibanje tržnega deleža operaterjev v segmentu mobilne telefonije na Kosovu

delež

Vir: ARKEP, poročilo 4Q 2015

Ob tretjem četrtletju 2015 je bilo po podatkih regulatorja RAK v Bosni in Hercegovini 624.686 širokopasovnih priključkov s pozitivnim trendom rasti. Tudi na trgu mobilne telefonije je opažena rast, število uporabnikov se je povečalo na nekaj več kot 3,5 milijona, kar predstavlja 92,2 % prebivalstva. Še naprej se nadaljuje upadanje na trgu fiksne telefonije, ki obsega 717.273 uporabnikov oz. 18,7 % penetracijo prebivalstva. Blicnetov ocenjeni tržni delež na širokopasovnem dostopu je znašal 3,8 %, na trgu plačljive televizije pa 6,6 % (6,5 % v 2014).