Sistemi kakovostnega vodenja

Pregled vseh ohranjenih sistemov kakovostnega vodenja v Telekomu Slovenije na 31. 12. 2015 podajamo v spodnji sliki. Temno modra polja prikazujejo tiste, pri katerih je bila opravljena neodvisna zunanja presoja in certifikacija. 

Sistemi kakovostnega vodenja