Omrežje, tehnologije in IT

POUDARKI LETA 2015

  • V letu 2015 smo pridobili 3 dodatne projekte v okviru EU-programa Obzorje 2020, nepovratna sredstva v 2015 znašajo 760.000 evrov.
  • Razvili smo lastno tehnološko rešitev, s pomočjo katere omogočamo internet, fiksno telefonijo in televizijo prek omrežja LTE/4G.
  • Pospešeno smo nadaljevali z izgradnjo optičnih omrežij in s krajšanjem bakrenih paric ter tako uporabnikom omogočili širokopasovne storitve z višjimi hitrostmi prenosa.
  • Prenavljali smo agregacijska omrežja in paketno jedro.
  • Komercialno ponudbo širokopasovnega dostopa s hitrostmi do 1 Gbit/s za rezidenčne uporabnike smo razširili na dodatnih 20 novih funkcijskih lokacij.

zemljevid pokritosti

 

Razvoj LTE/4G-omrežja Telekoma Slovenije na 31. 12. 2015

delež