Odgovornost do zaposlenih

Poudarki leta 2015

  • Število zaposlenih v Sloveniji se je zmanjšalo za 6 %.
  • Fluktuacija v letu 2015 je bila 7,6 %.
  • Indeks organizacijske vitalnosti podjetja (ORVI) se je v Skupini Telekom Slovenije povišal za 3 %, povprečna ocena zadovoljstva zaposlenih pa se je povišala za 0,03.

kadrovska struktura

* Brez upoštevanja organizacijskih sprememb v družbah One in Debitel.


Struktura zaposlenih po družbah v Skupini Telekom Slovenije

Po stanju na zadnji dan obdobja 31.12.2015 31.12.2014 31.12.2013 Sprememba v letu 2015 Ind. 15/14
SLOVENIJA 3.167 3.366 3.571 -199 94
Telekom Slovenije 2.543 2.749 2.887 -206 93
Druge družbe v Sloveniji 624 617 684 7 101
TSmedia 81 90 103 -9 90
Avtenta 38 44 52 -6 86
GVO 373 394 437 -21 95
Soline 88 89 92 -1 99
Debitel 44 - - 44 -
JUGOVZHODNA EVROPA 636 1.065 1.015 -429 60
Ipko - Kosovo 524 524 482 0 100
Družbe v Makedoniji * 0 420 423 -420 -0
Blicnet - BiH 112 121 110 -9 93
SKUPINA TELEKOM SLOVENIJE 3.803 4.431 4.586 -628 86

* Ustanovitev nove družbe One.VIP, ki ni več odvisna družbe Skupine Telekom Slovenije.
Družba GVO Telekommunikation GmbH izvaja dela v Nemčiji z delavci GVO in od 1. julija 2014, ko je zaključila obsežnejši projekt v severozahodni Nemčiji, nima zaposlenih.