Odgovornost do družbenega okolja

Poudarki leta 2015

  • Tudi v letu 2015 smo podpirali športne, kulturne, izobraževalne in humanitarne organizacije ter projekte. Med slednjimi izpostavljamo pomoč Rdečemu križu Slovenije za obnovo Mladinskega zdravilišča in letovišča Debeli rtič.
  • Ohranjamo vlogo pomembnega pokrovitelja in donatorja na nacionalni ter lokalni ravni.

S sponzorstvi in donacijami smo v letu 2015 nadaljevali ustvarjanje povezanosti med Skupino Telekom Slovenije in okoljem, v katerem delujemo. Ohranili smo vlogo pomembnega donatorja in pokrovitelja na nacionalni ter regijski ravni, s posebno pozornostjo na geografski razpršenosti. V ta namen smo namenili 2,7 milijona evrov ali 0,4 % poslovnih prihodkov Skupine Telekom Slovenije.

Vloge za sponzorstva in donacije pregleduje komisija, ki o njih odloča redno in skozi vse leto. Pri dodeljevanju sredstev upošteva interese prosilcev in strategijo Skupine Telekom Slovenije na tem področju.

porazdelitev

Več o področjih družbene odgovornosti