POUDARKI POSLOVANJA SKUPINE TELEKOM SLOVENIJE V LETU 2015

V LETU 2015 SMO:

  • povečali število mobilnih priključkov za 3 %, število fiksnih širokopasovnih priključkov za 4 %, število TV-priključkov za 6 %,
  • dosegli čisti poslovni izid v višini 68,1 milijona evrov, v letu 2014 je bil ta 1,5 milijona.
  • ustvarili 729,5 milijona evrov čistih prihodkov od prodaje, kar je za 4 % oz. za 26,9 milijona evrov manj kot v predhodnem letu. Prihodki s tistimi iz leta 2014 niso primerljivi, saj je bila družba One leta 2015 v popolno konsolidacijo skupine vključena le do 31. 7. 2015. Zaradi navedenega so prihodki v Makedoniji v letu 2015 nižji za 31 milijonov evrov, kar je vplivalo na vse segmente prihodkov Skupine Telekom Slovenije.
  • v Sloveniji postavili 348 novih baznih postaj za nadgradnjo širokopasovnega mobilnega omrežja s tehnologijo LTE, s katero smo konec leta pokrivali že preko 95 % prebivalstva. Na Kosovu smo postavili 157 dodatnih 4G in 74 3G baznih postaj in tako z omrežjem LTE/4G pokrivali že 81,7 % prebivalstva.
  • EBITDA znaša 200,8 milijona evrov, predvsem zaradi izboljšanja poslovanja Telekoma Slovenije -EBITDA 166,3 milijona evrov (v letu 2014 126,0 milijona evrov). Ob tem je treba upoštevati manjši vpliv družb v Makedoniji, ki so v rezultate skupine vključene le do 31. 7. 2015 in dejstvo, da je pripadajoči delež družbe Gibtelecom leta 2014 znašal 4,1 milijona evrov, a ga v letu 2015, zaradi prodaje deleža v tej družbi konec leta 2014, ni več med rezultati Skupine Telekom Slovenije).

Finančni kazalniki

v tisoč EUR ali v % 2015 2014 Ind 15/14
Čisti prihodki od prodaje 729.543 756.454 96
Drugi prihodki od poslovanja 17.663 8.442 209
Poslovni prihodki skupaj 747.206 764.896 98
EBITDA 200.759 170.051 118
EBITDA marža = EBITDA/čisti prihodki od prodaje 27,5% 22,5% 122
EBIT 49.265 11.418 431
Donosnost prodaje = EBIT/čisti prihodki od prodaje 6,8% 1,5% 447
Čisti poslovni izid 68.095 1.506 -
Sredstva 1.315.988 1.342.989 98
Kapital 698.692 694.956 101
Donosnost sredstev (ROA) 5,1% 0,1% -
Donosnost kapitala (ROE) 10,3% 0,2% -
Razmerje med kapitalom in sredstvi (Equity Ratio) 53,1 % 51,7% 103
Neto finančni dolg 376.257 344.057 113
NFD/EBITDA 1,9 2,0 96

 

Drugi ekonomski kazalniki

v tisoč EUR ali v % 2015 2014 Ind 15/14
Distribuirana ekonomska vrednost 615.597 665.084 93
Dodana vrednost 221.210 160.014 137
Dodana vrednost na zaposlenega v EUR 53.731 35.935 150
Investicije v osnovna sredstva (CAPEX) 112.962 111.941 101
EBITDA - CAPEX (v tisoč EUR) 87.797 58.110 151
Delež EBITDA – CAPEX v EBITDA (Cash Margin) 43,7% 34,2% 128
Stroški dela 130.215 138.887 94
Davek iz dobička 4.095 1.126 -
Plačilo lastnikom – dividende 65.055 65.055 100

 

Družbeni kazalniki – zaposleni

  2015 2014 Ind 15/14
Število zaposlenih* 3.803 4.431 86
Stopnja fluktuacije 7,6% 6,5% 137
Število ur izobraževanja na zaposlenega 23,7 23,0 103
Neposredni stroški izobraževanja v tisoč EUR 1.426 1.386 103

* Vključno z zaposlenimi v Makedoniji v letu 2014.

 

Družbeni kazalniki – skupnost

Priključki* 2015 2014 Ind 15/14
Mobilna telefonija 1.802.126 1.753.935 103
Fiksna govorna telefonija 572.920 582.019 98
Širokopasovni maloprodajni priključki 327.498 314.466 104
Delež sredstev za sponzorstva in donacije od poslovnih prihodkov 0,4% 0,4% 100

* Brez upoštevanja družb v Makedoniji.

 

Okoljski kazalniki (Telekom Slovenije)

  2015 2014 Ind 15/14
Poraba električne energije (v milijonih kWh)* 77,9 78,3 99
Direktni okoljski stroški** (v milijonih EUR) 10,38 10,34 100

* Vključuje porabo električne energije Telekoma Slovenije, TSmedie, Avtente, lokacij RTV.
** Neposredni okoljski stroški Telekoma Slovenije vključujejo stroške električne energije, goriva za vozni park in ogrevanje ter stroške čiščenja in komunalnih storitev.


Letno porocilo

Letno porocilo