Pismo Predsednika uprave

Vedno predani zagotavljanju vrhunskih storitev

Pri sodobnih komunikacijah že dolgo ne gre več zgolj za tehnologijo, temveč predvsem za to, kaj nam le-ta omogoča. Leto 2015 v tem pogledu ni bilo izjema. Vse bolj zahtevni uporabniki od nas pričakujejo, da se razvijamo skladno z najsodobnejšimi trendi, da zagotavljamo vrhunske storitve ter da pripravljamo ponudbo, ki bo zadovoljila vse njihove komunikacijske potrebe. V Skupini Telekom Slovenije se trudimo, da smo zaupanja vreden partner svojih uporabnikov, delničarjev, poslovnih partnerjev, dobaviteljev in zaposlenih. Zaupanje je temelj rasti, nadaljnjega razvoja in uspešnih zgodb.

Pismo Predsednika uprave

Pismo Predsednika uprave

v letu 2015 se je v telekomunikacijski panogi v Sloveniji in v regiji, v kateri delujemo, nadaljeval proces konsolidacije, del katerega smo bili tudi v Skupini Telekom Slovenije. Z izvedenimi konsolidacijskimi aktivnostmi in z uspešnim uresničevanjem strateškega poslovnega načrta, ob čemer je skupino dve leti zaznamoval tudi proces prodaje državnega deleža v Telekomu Slovenije, smo krepili svoj tržni položaj, v novo obdobje pa vstopamo z ambicioznim načrtom in razvojno naravnanimi cilji.

Celotno pismo
Pismo Predsednika uprave

Vedno predani ustvarjanju partnerstev

Sposobnost hitrega prilagajanja, fleksibilnost in poznavanje trendov nam omogočajo, da smo lahko najboljši partner tudi uporabnikom z najvišjimi zahtevami in pričakovanji.

O skupini Telekom Slovenije
Telekom circle
Telekom circle
Pismo Predsednika uprave

Vedno predani uporabnikom

Največ nam pomenita zadovoljstvo in zaupanje uporabnikov naših storitev. Zanje se trudimo prav vsak dan. Vse dni v letu.

Trženje in prodaja
Pismo Predsednika uprave

Vedno predani družbi

Verjamemo, da lahko s srčnostjo, predanostjo in z odgovornim ravnanjem v okolju, v katerem delujemo, soustvarjamo družbo priložnosti. Družbo, ki daje občutek, da je vse mogoče. Družbo, ki nas navdihuje skozi kulturo, izobraževanje, šport in humanitarnost.

Odgovornost do družbenega okolja